ایران و جهان
سارا محمد علیئی۳:۰ - ۱۳۹۶ يکشنبه ۳ دي

پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که از ٢٩ آبان ماه آغازشده بود با نمونه‌گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور، به اتمام رسید.
هدف از اجرای این طرح که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران و توسط مرکز آمار ایران انجام شد، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مرتبط با دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی استفاده ی افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات بر اساس ۱۹ نشانگر توصیه‌ شده توسط اتحادیه ی بین‌المللی مخابرات (ITU) انجام شد.
به گزارش مهر، روش آمارگیری در این طرح که از ۲۹ آبان تا ۲۸ آذرماه امسال ادامه داشت بر مبنای روش نمونه‌گیری بود که از ٢٥ هزار خانوار کشور و حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد، انجام شد. جامعه ی آمارگیری در این طرح، همه ی افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه‌ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۶ بوده است. در این طرح، آمارگیران مرکز آمار ایران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب‌ شده مراجعه و با خانوار مصاحبه کردند.
برمبنای این سرشماری درصورتی‌که در خانوار موردنظر یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده بودند، پرسشنامه مربوطه را تکمیل کردند.
نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی و به شکل نشریه‌ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می‌شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش جامعه ی اطلاعاتی به نشانی mis.ito.gov.ir قابل‌ دسترسی خواهد بود.
«طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده ی افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات»، در سال‌های ۸۷، ۸۹، ۹۲ و ۹۴ نیز توسط مرکز آمار ایران و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به انجام رسید و نتایج آن منتشرشده است.
طبق اعلام نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وابسته به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، این طرح پنجمین دوره ی اجرای آمارگیری تخصصی در سطح کشور است که در چارچوب این همکاری مشترک شکل‌ گرفته و نتایج آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان دسترسی خانوارها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده ی افراد جامعه از اینترنت و فناوری‌های دسترسی به اینترنت، مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزینه کرد خانوارها در حوزه ی خدمات و محصولات فاوا ارائه کند.

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه