گوناگون
اندیشه سبز خزر۱۷:۰ - ۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي

دادگاه فدرال استرالیا شرکت Valve را ۳ میلیون دلار استرالیا جریمه کرد. دلیل این جریمه رد کردن اتهامِ‌ نقض قانون حقوق مصرف‌کننده و انجام ندادن باز پرداخت آن بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ بوده است. با توجه به آنچه در Sydney Morning Herald ذکر شده، این مبلغ حداکثر جریمه‌ی درخواست شده توسط competition regulator استرالیا است که ۱۲ برابر بیشتر از پیشنهاد Valve اعلام شده و باید پرداخت گردد.
به گفته‌ی Justice Edelman، جریمه‌ی مذکور مانند جریمه‌ی سختی است که بر شرکت Valve، به دلیل نادیده گرفتن قانون استرالیا تحمیل شده است. وی همچنین اذعان داشت، Valve یک شرکت خدماتی در ایالات متحده آمریکا است که ۲/۲ میلیون حساب کاربری در استرالیا دارد و بین سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴، ۲۱۱۲۴ بلیط با استفاده از کلمه بازپرداخت توسط IP آدرس‌های استرالیا دریافت کرده است.
Morning Herald می‌گوید، شرکت Valve فرهنگ مشاوره‌ی حقوقیِ خارج از قوانین استرالیا دارد که محتوای آن اقدام به تجارت با مصرف‌کنندگان، بدون مشاوره و با دیدگاهی است که حتی اگر مشاوره‌ای مورد نیاز بوده، برای نادیده گرفتن قانون استرالیا به کار رفته و نه برای پیروی از آن. دادگاه فدرال استرالیا در ماه مارس نشان داد که شرکت Valve با نداشتن خط‌مشی  درست بازپرداخت، باعث نقضِ حقوق مصرف‌کننده شده است. این شرکت در اواسط سال ۲۰۱۵ سایت بازپرداخت بین المللی راه‌اندازی کرد و پیشنهاد ۲۵۰۰۰۰ دلاری را برای بازپرداخت اعلام نمود که به گفته‌ی Justice Edelman این رقم هزینه واقعی کسب و کار نیست. خوشبختانه در حال حاضر، بازپرداخت عینا انجام می‌شود و سایت مشغول به فروش زمستانه است.

برچسب هاAustraliaValve
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه
پیشنهاد ویژهx

Yahoo به طور پنهانی اجازه‌ی دسترسی ایمیل‌های سرویس‌اش را به نیروهای امنیتی آمریکایی داده است