محبوب ترین ها
1
گوناگون
مصطفی طبری۹:۰ - ۱۳۹۴ پنج شنبه ۷ خرداد

شرکت داروسازی سوئیسی Novartis با همکاری استارت آپ بیوتک آمریکایی Rani Therapeutics قصد تولید یک کپسول روباتیک به منظور رساندن داروهای پیچیده که معمولاً از طریق تزریق انجام می شود، به شیوه ای جدید را دارند.
این کپسول همانند کپسول های رایج بلعیده می شود، اما درون آن سوزن های کوچکی از جنس شکر قرار گرفته اند که داروهای مورد نظر را به دیواره روده تزریق می کنند.
این دستاورد جدید می تواند رویای مصرف داروهای بیولوژیکی بزرگ‌مولوکل در غالب کپسول های عادی را تحقق ببخشد. در این راه البته تلاش های زیادی صورت گرفت که متاسفانه با توجه به از هم پاشیده شدن ترکیبات و اجزای کپسول ها در معده، با شکست مواجه شدند.

ادامه مطلب
1
کاربران می خوانند