محبوب ترین ها
1
گوناگون
الناز فرجی۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۱ شهريور

در سالهای اخیر زمان زیادی صرف بررسی آینده ی اتومبیل شده است. ولی بعضی ها چنین چشم اندازی دارند که یک دوچرخه میتواند در طراحی و تکنولوژی قدم بردارد و به جلو برود. یک دوچرخه ی جدید از برخی از فکر های پیشرویی که در ماشین های الکتریکی جدید دیده شده استفاده میکند تا وسیله ای ارائه دهد که ممکن است مرحله ی جدیدی در دو چرخه ها باشد . این وسیله eff you see eye ، (fuci) نامیده میشود اما اجازه ندهید اسم ناجورش شما را گول بزند، این دوچرخه یک کار هنری است. این دوچرخه ی الکتریکی که توسط رابرت اگر ، مدیر اجرایی خلاق specialized bikes طراحی شده ، با چند اینچ ساده شده و چارچوب به شدت نازکی را به وجود آورده که با این حال با تزئینات قوی همراه است. برای مثال در چارچوب دوچرخه ، اگر یک صندوق کوچک قرار داد تا ژاکت یا دیگر لوازم را حمل کنید.

ادامه مطلب
1
کاربران می خوانند