تکنولوژی
اندیشه سبز خزر۱۳:۰ - ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر

در ماه آوریل پلیس یک راز قدیمی ده ساله – شناسایی قاتل ایالت طلایی – را با استفاده از تکنیک DNA که قبلا استفاده نشده حل کرد. جستجو برای تطبیق یک نمونه در پایگاه داده‌های موجود، هیچ چیزی را نشان نداد، اما تحقیق از طریق پایگاه داده‌ی DNA عمومی ۱۰ تا ۱۵ خانواده‌ی احتمالی در لیست قرارداد که به پلیس اجازه داد لیست مضنونین را محدودتر کند و در نهایت به آن‌ها سر نخ‌های مورد نظرشان را داد.
در آن زمان این تکنیکی جدید بود، اما پس از این موفقیت بزرگ، اثبات شد که می‌تواند یکی از ابزارهای جدید بسیار قدرتمند در پزشکی قانونی باشد. در ماه‌های گذشته، گروه‌هایی چون Parabon Manolabs و DNA Doe Project حداقل ۱۵ نمونه‌ی تحقیقات جنایی کشف نشده را از طریق این روش شناسایی کردند. این روش که آزمایش DNA خانوادگی از پایگاه‌های داده‌ی عمومی نامیده می‌شود، راهنمایی‌های ضروری جدید برای موارد حل نشده‌ی قبل را فراهم می‌کند.
و حالا، مجموعه‌ای از کشفیات جدید این تکنیک را حتی قدرتمندتر هم می‌کند. مقاله‌ای منتشر شده در مجله‌ی Science نشان داد که فناوری مشابهی می‌تواند تحقیق آزمایشگاهی معاصر را گسترده‌تر کند و تقریبا تمامی جمعیت یک پایگاه نسبتا کوچک از نمونه‌ها را پوشش دهد. در عین حال، محققان در Cell روش دیگری را برای استخراج نمونه‌های ناقص یافته‌اند که تصویر گسترده‌تری از ژنوم آزمایش شده را می‌سازد. این تکنیک‌ها با هم اجازه می‌دهند محققان تقریبا هر کسی را تنها با استفاده از نمونه‌های موجود شناسایی کنند که می‌تواند یک ابزار جدید قدرتمند برای پزشکی قانونی DNA باشد.

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه