تکنولوژی
مصطفی طبری۱۳:۳۰ - ۱۳۹۴ جمعه ۱۶ مرداد

مهندسین دانشگاه اکستر دریافتند که تقلید از ژست پروانه ها زمانی که آماده پریدن می شوند، می تواند بهینگی پنل های خورشیدی را تا 50 درصد افزایش دهد.


نوعی پروانه تقریباً سفید به نام Cabbage White وجود دارد که در روزهای تابستانی در منطقه اروپا زیاد دیده می شود. این پروانه پیش از آغاز یک روز جدید و پرواز، با استفاده از بالها و جذب نور خورشید، عضلات پروازی خود را گرم می کنند، رفتاری که به آن حمام آفتاب می گویند.
زیرساختارهای به خصوصی که در بالهای پروانه وجود دارد نور خورشید را به بهترین شکل منعکس می کند تا پروانه اطمینان حاصل کند که عضلاتش کاملاً گرم و آماده شده اند. به همین علت این نوع پروانه پیش از سایر پروانه ها در روزهای ابری که نور آفتاب کمتر است، شروع به پرواز می کند.
موسسه محیط زیست و پایداری و مرکز اکولوژی و حفاظت دانشگاه اکستر متوجه شدند که ایجاد ساختاری مشابه بال این پروانه بر روی پنل های خورشیدی می توان نسبت قدرت به وزنی 17 برابری را در این پنل ها ایجاد کرده و در نتیجه عملکردی به مراتب بهینه تر را شاهد بود.
تاپاس مالک سرپرست نویسندگان مقاله این کشف جدید می گوید: استفاده از بیومیمیکری یا تولید ساختارها با تقلید از نهادهای زیستی، در مهندسی چیز جدیدی نیست. این تحقیق چندرشته ای راه های جدیدی را نشان می دهد که می توان پنل های خورشیدی بهینه را با هزینه ای به مراتب کمتر تولید کرد.
ریچارد فرنچ کانستنت، نویسنده همکار مالک در این باره اضافه می کند: این تحقیق همچنین نشان می دهد که این نوع پروانه سفید نه تنها یک نوع آفت برای کلم های شما محسوب می شود بلکه یک حشره خبره در استفاده از انرژی خورشیدی می باشد.

دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه
پیشنهاد ویژهx

چگونه صفحات خورشیدی می توانند نور بیشتری در سقف های شیب دار جذب کنند