ایران و جهان
اندیشه سبز خزر۷:۰ - ۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر

دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اعتبارات هزینه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را ۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۹۹ در جدول شماره ۶ بخش جداول کلان، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات برآورد شده است.
دولت در لایحه بودجه ۹۹، مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۱۰ میلیون ریال ( ۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال) را برای عملکرد هزینه ای این بخش برآورد کرده است.
این درحالی است که برآورد عملکرد هزینه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۷ مبلغ ۴ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۲۵۳ میلیون ریال بوده و در بودجه هزینه ای مصوب سال ۹۸ نیز، برای اعتبارات این بخش ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۰۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
از مبلغ در نظر گرفته شده برای اعتبارات هزینه ای سال ۹۹ مبلغ ۵۲۰ هزار میلیون ریال مربوط به بودجه اختصاصی می شود.
در همین حال در بخش اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز، عملکرد سال ۹۷ مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۵۹۳ میلیون ریال بوده و بودجه مصوب این بخش در سال ۹۸ مبلغ ۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۲۹۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده است.
در این راستا در لایحه بودجه سال ۹۹ ، برآورد اعتبار مربوط به تملک دارایی های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۲ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۴۵۶ میلیون ریال پیشنهاد شده است.

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه