تکنولوژی
سارا محمد علیئی۱۶:۰ - ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد

دانشمندان دانشگاه Sussex  با بررسی مغز حلزون در یافتند مغز این جانور می تواند به طور موثر تصمیم گیری هایی برای مسائل دشوار پیش رو انجام می دهد این تریبا همان کاری است که کامپیوتر های هوشمند انجام می دهند مغز این جانور از دو سلول با یاخته مغزی مغزی تشکیل شده است.
محققان بر این باورند که از قابلیت این حیوانات میتوان در آینده در رباتها استفاده کرد. آن ها می گویند هنگام گرسنگی یک سلول هشدار گرسنگی می دهد و سلول دیگر به محل غذا حرکت می کند. در نتیجه با الهام از مغز حلزونها می توان ربات هایی را ساخت که با استفاده از حداقل تعداد ممکن از اجزا، به انجام کارهای پیچیده بپردازند.
در طول این آزمایش، دانشمندان با استفاده از الکترود بسیار کوچک تغییرات الکتریکی در نورون های جانور را  ثبت کردند. در نتیجه نموداری از ایمپالسهای عصبی مغز جانور را طراحی کردند.

دانشمندان علوم اعصاب این مکانیسم رفتاری، در حلزون برای جستجوی مواد غذایی را نتیجه تصمیم گیری های پیچیده تنها با دو نورون پیوسته در مغز او دانستند.
پروفسور «جورج کیمنز»، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: حلزونتنها از دو سلول کنترل کننده و انگیزشی در مواجهه با چیزی استفاده میکنند و در نتیجه هنگام برخورد با غذا تصمیم  می کیرد غذا را بخورد یا نه؟
  سلول اول به او اعلام می کند غذا در مقابل او قرار دارد و دومین سلول گرسنگی را تایید و فرمان حرکت را می دهد. اگر غذا از جلوی او برداشته شود اولین سلول از کار خواهد افتاد و حلزون با کاهش فعالیت مغزی باز هم به ذخیره انرژی ادامه خواهد داد.
این پژوهشگران همچنین بر این باورند که این سیستم به اندازهگیری مقدار انرژی صرف شده برای یک تصمیم گیری کمک میکند.
دانشمندان بر این باورند که در آینده، با بررسی سیستم عصبی می توان در زمینه های دیگر تصمیم گیری کرد، در نتیجه، ممکن است بتوان یک "مغز" ساده ولی با قابلیت تصمیم گیری های پیچیده در ساخت ربات ها استفاده کرد.

برچسب هاSnail brain
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه
پیشنهاد ویژهx

به زودی میتوانیم مغز خود را به مغز های دیگر متصل کنیم و از هوش بیشتری بهره مند شویم