ایران
اندیشه سبز خزر۹:۰ - ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۰ مرداد

به گزارش فارس، معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته‌اند.
ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاهی،‌ اظهار داشت: تاکنون این وزارتخانه برنامه‌های مختلفی را دربخش‌هایی نظیر حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال طراحی کرده که برخی از این طرح‌ها به مرحله اجرا نیز رسیده است.
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال یک امر مهم است که با توجه به افزایش چشمگیر این حوزه در کشورهای پیشرفته دنیا و تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات مثبت آن باید ایران نیز در این زمینه فعال‌تر از گذشته باشد.
معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: به همین منظور ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین بنا داریم تا به صورت رسمی چند پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خصوص را راه‌اندازی کنیم.
 

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه