ایران
اندیشه سبز خزر۱۷:۰ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي

به گزارش ایسنا، کارگروه راهبری اینترنت چیزها آغاز به کار کرده و ایجاد وحدت رویه، تعریف و دیدگاه واحد، مسائل امنیتی و حریم خصوصی در حوزه‌ی اینترنت چیزها و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش اشتغال و توسعه‌ی کسب و کار در کشور در این جلسات مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
چندی است کارگروه راهبری اینترنت چیزها، توسط مرکز ملی فضای مجازی و با مشارکت مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و نیز همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است.
تدوین سند راهبردی و نقشه‌ی راه اینترنت چیزها، راهبری طرح‌های کلان ملی در این حوزه، شناسایی نقاط قوت و تهدید توسعه‌ی اینترنت چیزها در کشور، بررسی و تقسیم کار ملی با شناسایی کلیه‌ی ذی‌نفعان و بازیگران بخش حاکمیتی، دولتی، غیردولتی و عمومی و شناسایی و انتخاب طرح‌های پایلوت ملی در حوزه‌ی اینترنت چیزها، مهم‌ترین اهداف این کارگروه ذکر شده است.
با توجه به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، تاکنون سه جلسه از جلسات کارگروه، در مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌ها و نهادهای مختلف تشکیل شده است. در این جلسات، ایجاد وحدت رویه در موضوع اینترنت چیزها، ارائه‌ی یک تعریف و دیدگاه واحد برای اینترنت چیزها، ایجاد زیرساخت مناسب برای اینترنت چیزها، مسائل امنیتی و حریم خصوصی در حوزه‌ی اینترنت چیزها و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش اشتغال و توسعه‌ی کسب‌وکار در کشور، مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است.
کمیته‌های تخصصی نیز در موضوعات مختلف و با مشارکت نمایندگان سازمان‌ها در حال شکل‌گیری است تا ابعاد تخصصی و فنی مرتبط با اینترنت چیزها را در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، صنایع و کاربردها، حاکمیت (امنیت، حقوق و مقررات) و نیز سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصله را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی، در اختیار کارگروه بگذارند.

برچسب ها
دسترسی سریع
دیدگاه کاربران
در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست
ارسال دیدگاه